روش های ارسال کالا

سریع و مطمئن

ارسال با پست پیشتاز

ارسال کالا در نیکوچاپ

ارسال کالا در نیکوچاپ به روش های مختلفی انجام می شود. سفارشات داخل تهران به وسیله پیک موتوری برای دوستان ساکن تهران ارسال می گردد. سفارشات شهرستان ها از طریق باربری برای دوستان ارسال می گردد.   ارسال روزانه ما در نیکوچاپ هر روز به کل ایران ارسال داریم. کلیه سفارشات تهران معمولا در همان روز از طریق پیک موتوری ارسال می گردد. کلیه سفارشات شهرستان ها ساعت 21:00 الی 22:00 به باربری تحویل داده می شود.   هزینه ارسال هزینه ارسال کالا از طریق پیک موتوری برای ساکنین تهران بر عهده خریدار می باشد. هزینه ارسال کالا برای شهرستان ها از نیکوچاپ تا باربری واقع در تهران بر عهده خریدار گرامی می باشد. می باشد و از باربری تا شهر مورد نظر هم بر عهده خریدار عزیز می باشد که باید به باربری پرداخت گردد.